INSCHRIJVEN

De inschrijftermijn is 10 januari gesloten. Via onderstaande button kunt u zich inschrijven voor de reservelijst.

Procedure toewijzing

Na afloop van de inschrijftermijn worden de appartementen toegewezen. Uitgangspunt voor deze toewijzing is dat er naar een zo optimaal mogelijke bezetting van de bouwnummers wordt gestreefd. Er wordt toegewezen aan de meest concrete kandidaten waarbij we proberen om aan iemands hoogste voorkeur tegemoet te komen.

Het meest concreet bent u als uit uw inschrijving blijkt dat uw financiële positie zodanig is dat de aankoop van het betreffende appartement ook daadwerkelijk mogelijk is. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een financiële verklaring opgesteld door een bank of hypotheekadviseur.

Wanneer bericht?

Alle ingeschrevenen ontvangen vanaf 13 januari 2022 bericht. Alle kandidaten aan wie een appartement is toegewezen worden gebeld met het goede nieuws. Er wordt dan direct met u een afspraak ingepland voor een gesprek met één van de makelaars. In dit persoonlijk gesprek lichten wij u het project en het appartement toe en informeren wij u tevens over alle aspecten van het aankopen van een nieuwbouwappartement. Ook bespreken we met u de reserveringstermijn en spreken we met u af wanneer u definitief moet beslissen of u wel of niet tot aankoop overgaat.

De kandidaten aan wie geen appartement is toegewezen ontvangen daarover een e-mail met de mededeling dat zij reservekandidaat zijn (voor de bouwnummers die men heeft opgegeven middels de inschrijving). Indien er een kandidaat afvalt wordt dezelfde toewijzingsprocedure gevolgd voor het vrij gekomen bouwnummer. Wij kunnen u in deze e-mail dan ook niet berichten op welke plaats u opde reservelijst staat.

Wij wensen u veel plezier toe met het doornemen van de brochure. Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen kunt u contact opnemen met de makelaars.