Selecteer een pagina

TE
GAST
AAN
DE
BRINK

HERONTWIKKELING PAULUSKERK

Planvoorstel voor de herontwikkeling “te gast aan de Brink” op locatie van de voormalige Sint Pauluskerk

De Sint Pauluskerk in Oudenbosch (gemeente Halderberge) is al vele jaren geleden onttrokken aan de eredienst. Sindsdien wordt de Pastoriewoning antikraak bewoond en doet de kerk zelf nog dienst als boekenmarkt. Het verval van het gebouw is de lokale gemeenschap en het Parochiebestuur een doorn in het oog. Er is in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van herbestemming. Een vergevorderde planvariant, waarbij in de kerk een supermarkt zou worden gerealiseerd, heeft de eindstreep niet gehaald. Bezwaren van omwonenden over de met die activiteit gepaard gaande verkeersintensiteit waren de belangrijkste bottleneck. Het parochiebestuur heeft vervolgens samen met het Bisdom Breda opnieuw gekeken naar de mogelijkheden van herbestemming met behoud van de bestaande kerkbouw dan wel door passende nieuwbouw. De wens tot herbestemming is teruggekoppeld aan en afgestemd met de gemeente Halderberge.

In de hernieuwde zoektocht naar herbestemming blijkt het planvoorstel van Living First Real Estate Group uit Tilburg het meest aan te sluiten bij de wensen van het parochiebestuur. Recentelijk heeft ambtelijke afstemming met de gemeente over dit planvoorstel plaatsgevonden. Tevens vond in december 2020 al een afstemming plaats met Samenstichting Pagnifique en was er een (online) informatie avond op 17 december jl waar het planvoorstel aan omwonenden en belangstellenden is toegelicht.

Herontwikkeling met respect voor gebouw en omgeving

HET PLAN TE GAST AAN DE BRINK NADER TOEGELICHT

De OMGEVING

Getroffen door de schoonheid van plek & kerk, is gekozen om het principe van de kerk te handhaven. Zoveel mogelijk elementen, zoals de entrees, buitenmuren en klokkentoren worden behouden, hergebruikt of teruggebouwd.

De achterkant (Pastoriewoning) is nu een gesloten, donkere plek. Dit moet een “open” aansluiting aan de Brink worden, waardoor de betekenis van het hele park toeneemt.

STEDENBOUWKUNDIG PROFIEL

Waar in Nederland vind je nog een stedenbouwkundig profiel zo dicht bij de natuur? Het principe van deze mooie overgang moet terugkomen in het ontwerp; een bescheiden gebouw, met respect voor de plek en omgeving. Het gebouw is als het ware “te gast aan de Brink”.

BESTAANDE EN NIEUWE BEBOUWING

De nieuwe bebouwing valt volledig binnen de huidige perceelsgrenzen, er wordt geen extra grond van de Brink gebruikt. De oppervlakte van de huidgie kerk wordt een stukje kleiner, de oppervlakte van de huidige pastoriewoning een stukje groter.

SAMENVATTING PLAN

Aantal

Op dit moment gaat het plan uit van 34 eenheden, tussen de 70 & 95 m2

Doelgroep

Er zijn 4 verschillende doelgroepen:

  • Starters 1 personen
  • Starters 2 personen
  • Senior (55+/65+) 1 personen
  • Senior (55+/65+) 2 personen

Parkeren

Er zijn 34 parkeerplaatsen voorzien op het eigen terrein, gesitueerd op de plaats van de huidige parkeerplaats. Bezoekersparkeren is gesitueerd aan de Professor Mulderslaan.

*

Verkeer

De toegevoegde verkeersbeweging zijn minimaal; er zijn ca. 100 verkeersbewegingen per dag berekend.

Groen

De aanpassingen aan het groen worden zoveel mogelijk beperkt, en daar waar groen wordt verwijderd wordt dit elders teruggeplaats. Op dit moment wordt 1 boom en 2 struiken ter hoogte van de Pastorie verwijderd. Alle plantanen én de boom in de erker worden gehandhaafd.

Typologie

Er zijn 4 verschillende types voorzien:

  • Patiobungalows (6)
  • Kerk appartementen (12)
  • Brink terraswoningen (4)
  • Brink appartementen (12)

Prijs

De indicatieve prijzen zijn:

  • Koop: €200K – €290K
  • Huur: €800 – €1100 p/m

Zowel koop als huur, of een mix van beiden zijn mogelijk.

Behoud elementen

De elementen die zeker worden behouden / hergebouwd zijn de 3 toegangspoorten, de klokkentoren en de patiomuren. Daarnaast wordt gekeken welke andere elementen kunnen worden gehandhaafd.

PLANNING

Januari 2021

uitwerken plan met opmerkingen van buurt & gemeente

Q1/Q2 2021

Ontwerp bestemmingsplan

Aanvragen omgevingsvergunning

Q3 2021

Start verkoop

Q4 2021

Start bouw

VOOR
LOPIG
SCHETS
ONTWERP

© Architect: DAT Architecten. Illustratie: Dooren3D-Design

Opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen, dan vernemen we dat graag. Deze kunt u via hieronder aan ons doorgeven’

Living First Real Estate Group

 

E-mail:        brink@livingfirst.nl

Telefoon:   013 507 07 07